Статистик, мэдээ  

1.Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний газар
#ГарчигКримналистикШүүх эмнэлэгТусгай шинжилгээЭдийн засагИлгээх бичигНийтХэргийн газрын үзлэг
1Баянгол дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг162162960
2Баянзүрх дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг3223221646
3Сүхбаатар дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг137137632
4Сонгинохайрхан дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг2342341691
5Хан-Уул дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг2042041075
6Чингэлтэй дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг209209824
7Зам тээврийн осол хариуцсан криминалистикийн шинжилгээний тасаг551093
8Налайх дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний хэсэг29402431362
9Багануур дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний хэсэг6185191328
Нийт130858718958611
2.Аймгуудын шүүхийн шинжилгээний алба
#ГарчигКримналистикШүүх эмнэлэгТусгай шинжилгээЭдийн засагИлгээх бичигНийтХэргийн газрын үзлэг
1Архангай аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба3524331309187
2Баян-Өлгий аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба2430571400207
3Баянхонгор аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба46389435235
4Булган аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба2719452127499
5Говь-Алтай аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба2727366366145
6Говьсүмбэр аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба9199208131
7Дархан-Уул аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба81428129638375
8Дорнод аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба88389125602192
9Дундговь аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба41190231119
10Орхон аймгий шүүхийн шинжилгээний алба83449179711545
11Сүхбаатар аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба123313437778
12Увс аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба2929494417115
13Хөвсгөл аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба11636284562192
14 Хэнтий аймаг148610097
15 Ховд аймаг5638379518282
16 Төв аймаг893523523
17 Сэлэнгэ аймаг101851196185
18 Өмнөговь аймаг1038739753
19 Өвөрхангай аймаг13375081
20 Завхан аймаг2823879345131
21 Дорноговь аймаг3382313
Нийт112069731024191184602
3.Улсын нэгдсэн дүн
#ГарчигКримналистикШүүх эмнэлэгТусгай шинжилгээЭдийн засагИлгээх бичигНийтХэргийн газрын үзлэг
1Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний газар130858718958611
2Аймгуудын шүүхийн шинжилгээний алба112069731024191184602
3Хүрээлэн178572922977111364915814
Нийт421314852400111136502682717815
Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний газар
2020 оны 05 сарын 15 өдөр 09:04-д шинэчилсэн
Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн төв байр
2021 оны 06 сарын 23 өдөр 11:39-д шинэчилсэн
Аймгуудын шүүхийн шинжилгээний алба
2020 оны 03 сарын 01 өдөр 11:44-д шинэчилсэн

  Хуульч, хууль сахиулагч  

Шинжилгээ хийх жишиг хугацаа
Шинжилгээ хийх жишиг хугацаа
Шинжилгээ хийлгэх тогтоолын загвар
Шинжилгээ хийлгэх тогтоолын загвар
Өөрийн томилсон шинжилгээний талаар мэдээлэл авах
Өөрийн томилсон шинжилгээний талаар мэдээлэл авах
Гэмтлийн зэрэг тогтоох шинжилгээ хийлгэхдээ
Гэмтлийн зэрэг тогтоох шинжилгээ хийлгэхдээ
Орон нутагт
Орон нутагт "эцэг, эх тогтоох ДНХ-ийн шинжилгээ"-ний дээж авах

  Иргэн  

Шинжилгээний төлбөр
Шинжилгээний төлбөр
Талийгаачийн ар гэрт “Нас барсан тухай эмнэлгийн гэрчилгээ”-г олгох
Талийгаачийн ар гэрт “Нас барсан тухай эмнэлгийн гэрчилгээ”-г олгох
Гэмтлийн зэрэг тогтоох шинжилгээ хийлгэхэд бүрдүүлэх материал
Гэмтлийн зэрэг тогтоох шинжилгээ хийлгэхэд бүрдүүлэх материал
Салах ёс гүйцэтгэх ёслолын ажиллагааны талаар
Салах ёс гүйцэтгэх ёслолын ажиллагааны талаар
Танилцуулга
Танилцуулга
Галт зэвсгийн хошуу, хонгионы дээжийг санд бүртгүүлэх
Галт зэвсгийн хошуу, хонгионы дээжийг санд бүртгүүлэх

Copyrights © 2021, БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.
Шүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Хүрээлэн.