Д/д Дугаар Нэр Огноо Файл
1 96 Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам. 1995-06-14 ТАТАХ
2 63 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв байгуулах тухай. 2005-03-23 ТАТАХ
3 270 Шүүхийн шинжилгээний алба байгуулах тухай. 2007-10-17 ТАТАХ
4 67 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай. 2008-12-24 ТАТАХ
5 68 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, захирагчийн ажлын албаны бүтэц. 2008-12-24 ТАТАХ
6 19 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай. 2009-01-21 ТАТАХ
7 28 Зарим цогцос оршуулах журам. 2009-01-28 ТАТАХ
8 143 Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт. 2009-05-14 ТАТАХ
9 125 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцас хэрэглэх, цол олгох журам. 2010-05-26 ТАТАХ
10 85 Шүүхийн шинжилгээний ажилтны онцгойн нэмэгдлийн журам. 2012-03-21 ТАТАХ
11 322 Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам. 2013-09-21 ТАТАХ