Д/д Дугаар Нэр Огноо Файл
1 А11-141 Эдийн засгийн шинжилгээ хийх журам батлах тухай. 2017-05-03 ТАТАХ
2 А115-176-142 Шүүх эмнэлгийн төлбөрт үйлчилгээний журам батлах тухай. 2017-05-03 ТАТАХ
3 215-421 Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам. 2014-12-05 ТАТАХ
4 216-422 Гэмтлийн зэрэг тогтоох журам. 2014-12-05 ТАТАХ
5 217-423 Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн эрүүл мэндийн байгууллагад байрлуулах журам. 2014-12-05 ТАТАХ
6 251-421 Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам. 2014-12-05 ТАТАХ
7 385-278 Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн захирлын хамтарсан тушаал. 2012-06-27 ТАТАХ
8 343-249 Шинжилгээний обьектийн дагавар хуудасны загвар батлах тухай. 2012-06-13 ТАТАХ
9 153-158 Журам тогтоох тухай. 2011-09-15 ТАТАХ
10 110-137 Эдийн засгийн шинжилгээ хийх журам. 2010-06-18 ТАТАХ
11 308-189-129 Нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах тухай. 2009-09-22 ТАТАХ
12 73-102 Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн захирлын хамтарсан тушаал. 2009-02-09 ТАТАХ
13 170-271 Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан тушаал. 2008-07-07 ТАТАХ
14 120-27 Онцгой байдлын ерөнхий газар, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төвийн даргын хамтарсан тушаал. 2008-07-07 ТАТАХ